ნაკრები Çocuklar İçin Türkçe 2 მასწავლებლის წიგნი

ნაკრები Çocuklar İçin Türkçe 2 მასწავლებლის წიგნი

Yazıcı-dostu sürüm

ნაკრები Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT)

ნაკრები „Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT)“ მომზადდა იუნუს ემრეს სახელობის ინსტიტუტის თურქული ენის მასწავლებლების და დარგის სპეციალისტებისაგან შემდგარი კომისიის მიერ და იგი შედგება სახელმძღვანელო წიგნებისაგან, მასწავლებლის სახელმძღვანელოსაგან, სიმღერებისა და მოსასმენი მასალებისაგან.

წიგნები მოიცავს A1 საფეხურის მიღწევებს.  ნაკრები „Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT)“ შედგენილია 6-9 წლამდე თურქული ენის შემსწავლელი აუდიტორიისათვის. ნაკრები Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT) პირველ რიგში ჩვენს ქვეყანაში დროებით შეფარებული სირიელი ბავშვებისა და ყველა იმ ბავშისათვის მომზადდა, რომელნიც თურქულს სწავლობენ, როგორც უცხო ენას და ასევე იგი არის მასწავლებლებისათვის საჭირო წყარო.

 

გასაყიდად: 0 312 309 11 88 / 1059
ელ-ფოსტა: hacer.afsar@yee.org.tr