ნაკრები Yedi İklim Türkçe B2 მასწავლებლის წიგნი

ნაკრები Yedi İklim Türkçe B2 მასწავლებლის წიგნი

Yazıcı-dostu sürüm

ნაკრები Yedi İklim Türkçe

თურქული განათლების დეპარტამენტის მიერ მომზადდა ნაკრები „Yedi İklim Türkçe“, რომელიც შედგება სახელმძღვანლოების, სავარჯიშო რვეულების, მასწავლებლის სახელმძღვანელოების, მოსასმენი ბუკლეტებისა და აუდიო დისკებისაგან. ისინი მომზადდა „ენებისათვის საერთო ევროპული ჩარჩოს ტექსტებში“ მოცემული საფეხურებისა და ცხოვრების ძირითადი სფეროების გათვალისწინებით.

დღესდღეობით A1, A2, B1, B2, C1 და C2 საფეხურების წიგნების ნაკრებები გამოიყენება კულტურის ცენტრებში, თურქოლოგიის მიმართულებებზე, რომელთანაც ვთანამშრომლობთ, ქვეყნის შიგნით თურქული ენის შემსწავლელ ცენტრებში.

 

გასაყიდად: 0 312 309 11 88 / 1059
ელ-ფოსტა: hacer.afsar@yee.org.tr