ხედვა

ხედვა

კულტურა, ხელოვნება და უცხოელთათვის თურქული ენის სწავლება - აი ის სამი ძირითადი პრინციპი, რომლითაც ჩვენ ვხელმძღვანელობთ, ვთანამშრომლობთ და ვატარებთ  მრავალ კულტურულ-შემეცნებით ღონისძიებებს, რათა მსოფლიომ უფრო ახლოდან და უფრო  სწორი ჭრილიდან აღიქვას და  გაიცნოს თურქეთი.