ფოტოკონკურსი იწყება

Yazıcı-dostu sürüm

საპრიზო ფოტოკონკურსი " ჩემი ობიექტივიდან საქართველო" იწყება!
პირობები:
✔️გამოიწერეთ yeetiflis-ის Facebook გვერდი;
✔️გააზიარეთ გზავნილი თქვენს გვერდზე ;
✔️მონაწილე უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე ;
✔️ფოტოები, ყოველგვარი საავტორო უფლებების დაცვით, უნდა ეკუთვნოდეს კონკურსანტს;
✔️ფოტოები უნდა იყოს JPG ან JPEG ფორმატის, 6 MP - ზე დიდი მოცულობის.
შენიშვნა: ფოტოები საკონტაქტო ინფორმაციასთან ერთად შეგიძლიათ გამოგზავნოთ 20.07.2020 წლამდე yeetiflis-ის სოციალური მედიის გვერდებზე. ფოტოები, რომლებიც დააკმაყოფილებს პირობებს, განთავსდება yeetiflis-ის Facebook გვერდზე და დაიწყება ხმის მიცემა. გამარჯვებულად გამოცხადდება ფოტო, რომელიც ყველაზე მეტ ხმას დააგროვებს. ფოტოები, რომლებიც ვერ დააკმაყოფილებენ ყველა აქ მოცემულ პირობას, დარჩება კონკურსს მიღმა.