გაიარეთ გამოცდა

გაიარეთ გამოცდა

1. რა არის თურქული ენის საკვალიფიკაციო გამოცდა?

იუნუს ემრეს სახელობის ინსტიტუტის მიერ შემუშავებული თურქული ენის საკვალიფიკაციო გამოცდა ტარდება მსოფლიო მასშტაბით და იგი მიზნად ისახავს დაადგინოს ენის ცოდნის დონე სტუდენტებში, რომელნიც სწავლობენ თურქულ ენას, როგორც მშობლიურ, ან როგორც უცხო ენას.

2. ვის შეუძლია გაიაროს თურქული ენის საკვალიფიკაციო გამოცდა.

თურქული ენის საკვალიფიკაციო გამოცდის 9თНშ0 გავლა შეუძლია სტუდენტებს, რომელნიც სწავლობენ თურქულ ენას, როგორც უცხო ენას; სტუდენტებს, რომელნიც აპირებენ სწავლის გაგრძელებას თურქეთში უნივერსიტეტებში და სჭირდებათ ენის ცოდნის დამადასტურებელი ცნობა; პედაგოგებს, რომელნიც ქვეყნის გარეთ ორგანიზაციებში ასწავლიან თურქულ ენას; თარჯიმნებს, რომელთაც სურთ ფლობდნენ ენის ცოდნის დამადასტურებელ ცნობას; მოკლედ, ყველას, ვისაც სურს ფლობდეს თურქული ენის ცოდნის დამადასტურებელ სერთიფიკატს.

3. რატომ უნდა გავიარო თურქული ენის საკვალიფიკაციო გამოცდა.

ეს არის გამოცდა, რომელიც განსაზღვრავს, თუ როგორ ფლობთ თურქულ ენას, რის საფუძველზეც გაიცემა შესაბამისი დოკუმენტი. თურქული ენის საკვალიფიკაციო გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში, თქვენ თავისუფლდებით თურქეთში უნივერსიტეტებში ერთწლიანი თურქული ენის მოსამზადებელი პროგრამისაგან, საქმიან შეხვედრებზე იგი არის თურქული ენის ცოდნის დამადატურებელი ცნობა, რომლის საფუძველზეც არ გიწევთ დამატებით ენის გამოცდის გავლა, ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ აკადემიური კარიერის გაღრმავებისათვის.

4. როგორ დავრეგისტრირდე თურქული ენის საკვალიფიკაციო გამოცდაზე.

რეგისტრაციისათვის უნდა მიბრძანდეთ ანკარაში იუნუს ემრეს სახელობის ინსტიტუტში, ან ქვეყნის გარეთ მდებარე იუნუს ემრეს სახელობის თურქული კულტურის ცენტრებში.

5. რომელი ნაწილებისგან შედგება თურქული ენის საკვალიფიკაციო გამოცდა.

საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით შემუშავებული ენის საკვალიფიკაციო გამოცდა შედგება შემდეგი უნარებისგანЖ წაკითხულის გააზრება, მოსმენა, წერა და საუბრაი 9დამოუკიდებელი და კითხვა-პასუხი0. თითოეული უნარის  წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში გადაეცემა ენის ცოდნის დამადასტურებელი ცნობა.

6. რამდენი შეკითხვისგან შედგება თურქული ენის საკვალიფიკაციო გამოცდა.

თურქული ენის საკვალიფიკაციო გამოცდა-კითხვითი ნაწილი 40, მოსმენა 30, წერა 2, დამოუკიდებელი საუბარი 1, კითხვა-პასუხი 7,  სულ 80 შეკითხვისაგან შედგება.

7. როგორ ტარდება თურქული ენის საკვალიფიკაციო გამოცდა.

ენის საკვალიფიკაციო გამოცდა ტარდება ორ ნაწილად. პირველ ნაწილში კანდიდატები პაუსხობენ შეკითხვებს კითხვა, მოსმენისა და წერით უნარებში. მეორე ნაწილში კი ტარდება დამოუკიდებელი საუბარი და კითხვა-პასუხი.

8. რამდენ ხანს გრძელდება თურქული ენის საკვალიფიკაციო გამოცდა.

თურქული ენის საკვალიფიკაციო გამოცდა, კითხვა - 60, მოსმენა - 45, წერა - 60, დამოუკიდებელი საუბარი - 5, კითხვა-პასუხი -10, სულ 180 წუთს გრძელდება.

9. წელიწადში რამდენჯერ ტარდება თურქული ენის საკვალიფიკაციო გამოცდა.

გამოცდა ტარდება წელიწადში სამჯერЖ იანვრაში, მაისსა და სექტემბერში. თურქული ენის საკვალიფიკაციო გამოცდა ტარდება ერთდორულად თურქეთსა და  იუნუს ემრეს სახლობის თურქული კუტლურის ცენტრებში.

10. სად შეიძლება მოვიძიოთ თურქული ენის საკვალიფიკაციო გამოცდის ნიმუშები.

გამოცდის ნიმუშები შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ვებ-გვერდიდან  http://www.turkcesinavi.com