ხედვა - მისია

ხედვა - მისია

Yazıcı-dostu sürüm

ხედვა

მსოფლიოს ყველა კუთხეში თურქეთთან კავშირის დამყარება და თურქეთის მეგობარი ხალხის  რაოდენობის გაზრდა.

მისია

საერთაშორისო დონეზე თურქეთის ცნობადობის, თურქეთისადმი ნდობისა და რეპუტაციის გაზრდა.